top of page

Soy un párrafo. Haz clic aquí para agregar tu propio texto y edítame. Soy un lugar ideal para que cuentes una historia y permitas que tus usuarios conozcan un poco más sobre ti.

Des del curs 12-13 la nostra escola està adherida a la xarxa d'escoles lliures d'armes que la campanya Desmilitaritzem l'educació promou. Aquesta campanya està composada per més de 40 entitats d'arreu de Catalunya i pretén afavorir i promoure els valors de la pau  i de la solució noviolenta dels conflictes.

A les escoles és molt important aquest treball de diàleg i d'una visió constructiva de la paraula com a eina de mediació, tal com recullen les diferents lleis educatives que regulen els aprenentatges als centres educatius de Catalunya.

El decàleg d'eines i estratègies per afavorir aquest treball és el següent:

 

Decàleg Xarxa Centres Educatius Lliures d’Armes

1.    Ens adherim a la xarxa d’escoles i instituts lliures d’armes per treballar a favor, en pro dels valors de la cultura de pau.

2.    Creiem en l’educació per l’autonomia, l’esperit crític, l’empatia, la solidaritat,  el diàleg, la pau, la tolerància i els drets humans… que formin l’alumnat com a persones lliures.

3.    Fomentem espais de cultura de pau, de debat i reflexió al claustre, amb les Ampas i l’alumnat.

4.    Afavorim i integrem en la dinàmica del centre educatiu les propostes de formacions educatives de projectes que treballin l’educació per la pau, els drets humans i el desenvolupament (vinculades al Centre de Recursos d’Educació de la Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament).

5.    No acceptem les visites de l’exèrcit o cursos que les forces armades promouen en l’àmbit educatiu.

6.    No acceptem la presència de persones armades dins el recinte escolar.

7.    Manifestem el nostre compromís en fer saber a les institucions educatives la nostra convicció de ser un centre educatiu lliure d’armes.

8.    Promovem la commemoració i difusió del DENIP,  Dia Escolar de la Noviolència i la Pau ( 30 de gener) i del Dia GDAMS, Dia d’Acció Global contra la despesa militar ( 17 d’abril).

9.    Sol•licitem que es visibilitzin i publicitin les Bones Pràctiques que des de la Xarxa d’escoles i  Instituts lliures d’armes estem fent.

10.     Demanem el suport a les institucions educatives amb els mitjans que aquestes tinguin per vehicular un decret legislatiu conforme a les escoles i instituts estigui prohibit l’entrada al recinte amb armes.

bottom of page